Rozliczenie wydatków na prace rozwojowe

We wczorajszych wyrokach (sygn. akt II FSK 2069/12 i 2070/12) Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że możliwość rozliczenia w kosztach podatkowych wydatków na prace rozwojowe nie jest uzależniona od powstania wartości materialnej. Taki wymóg dotyczy tylko sytuacji, gdy wydatki takie rozliczamy przez amortyzację, ale nie ma zastosowania, gdy rozliczamy je np. jednorazowo.

NSA rozstrzygnął ponadto, że samo pojęcie "prac rozwojowych" powinno być rozumiane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o zasadach finansowania nauki, co otwiera możliwość zastosowania ulgi przewidzianej na te prace szerszej grupie podatników.

ZAUFALI NAM