KANCELARIA

Kancelaria Radców Prawnych "Hałoń i Kucharski" spółka partnerska powstała w 2004 r. i od tego czasu systematycznie zwiększa swój potencjał. Zapewniamy Klientom kompleksową ofertę i najwyższy poziom usług, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnych warunków współpracy. Wszyscy nasi prawnicy biegle władają językiem angielskim.

 

 

Partnerzy

 

Jarosław Hałoń jest radcą prawnym oraz doradcą podatkowym. Od 1998 r. do chwili rozpoczęcia własnej praktyki radcowskiej Jarosław Hałoń był pracownikiem Ernst & Young - członkiem zespołu cen transferowych oraz zespołu postępowań podatkowych. Jarosław Hałoń specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa podatkowego, prawa gospodarczego oraz prawa spółek. Jarosław Hałoń jest współpracownikiem "Rzeczpospolitej”, w której opublikował szereg artykułów o tematyce prawnej i podatkowej. Publikował także na łamach „Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego” i „Kwartalnika Prawa Podatkowego”.

 

Maciej Kucharski jest radcą prawnym. W 1995 r. rozpoczął pracę w Dziale Podatkowym Ernst & Young. W 1998 r. został managerem odpowiedzialnym w gdańskim biurze Ernst & Young za doradztwo z dziedziny opodatkowania przedsiębiorstw. W tym czasie Maciej Kucharski zdobył szerokie doświadczenie w zakresie obsługi podatkowej, głównie podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Maciej Kucharski specjalizuje się w zagadnieniach prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (transfer pricing), opodatkowania obrotu międzynarodowego i podatku od nieruchomości. Maciej Kucharski jest autorem artykułów z dziedziny prawa podatkowego publikowanych na łamach "Monitora Podatkowego" i "Rzeczpospolitej".

 

 

Członkowie zespołu:

 

Monika Hałoń jest adwokatem. W latach 2007-2010 odbywała aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, w 2010 r. złożyła z wynikiem bardzo dobrym egzamin sędziowski, a następnie została wpisana na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej. Współpracuje z Kancelarią Radców Prawnych Hałoń & Kucharski od 2006 r., doświadczenie zawodowe zdobywała także w innych trójmiejskich kancelariach oraz w Sądzie Okręgowym Gdańsku, gdzie była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego. Monika Hałoń zajmuje się sprawami z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa pracy, reprezentuje także Klientów Kancelarii w procesach sądowych. W swej praktyce adwokackiej Monika Hałoń zajmuje się ponadto obsługą prawną osób fizycznych prowadząc sprawy m.in. z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz karnego.

 

Dorota Dogil - Kucharska jest radcą prawnym. Wcześniej, w latach 1997-2007 pracowała jako sędzia w Sądzie Rejonowym w Gdańsku. W latach 2007-2010 pracowała jako kierownik Działu Kadr i Płac w spółce powiązanej z Kancelarią - HK Finance & Accounting świadczącej usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz specjalistyczne doradztwo księgowe dla podmiotów zagranicznych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzenia Personelem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie handlowym i gospodarczym. W Kancelarii zajmuje się również działalnością marketingową oraz public relations.

 

Adam Balandowski jest radcą prawnym. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2007 r., współpracując z trójmiejskimi kancelariami prawnymi oraz prywatnymi przedsiębiorcami. Specjalizuje się w prawie obrotu gospodarczego, w tym w transakcjach na rynku nieruchomości i prawie spółek handlowych. Zajmuje się także doradztwem z zakresu prawa umów handlowych oraz prawa zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji stron w ramach postępowań gospodarczych i pracowniczych, w tym w postępowaniach mediacyjnych i polubownych, a także postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz kolegium orzekającym do spraw spornych przy Urzędzie Patentowym RP. Na co dzień obsługuje klientów z sektora produkcyjnego, usługowego, handlowego oraz z branży deweloperskiej.

 

Piotr Brożyński jest radcą prawnym. Zdobywał doświadczenie zawodowe w toruńskich i trójmiejskich kancelariach prawnych. Posiada praktykę w zakresie kompleksowej obsługi wierzytelności klientów instytucjonalnych. Specjalizuje się w prawie podatkowym.

 

Andrzej Radwan-Wiński jest prawnikiem i doradcą podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w trójmiejskich kancelariach prawnych, świadcząc pomoc podatkową i prawną, w szczególności zdobywając praktykę w prowadzeniu sporów podatkowych.

 

Dorota Cytrowska jest radcą prawnym. Specjalizuje się w sprawach związanych z obsługą korporacyjną spółek kapitałowych i osobowych a także w prawie kontraktów. 

 

Martyna Mikusińska jest radcą prawnym i doktorantką studiów w zakresie prawa na Uniwersytecie Gdańskim. W 2008 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim, a w 2009 podyplomowe Studium Służby Zagranicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zdobywała doświadczenie w trójmiejskich kancelariach prawniczych. Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie stowarzyszeń i fundacji i prawie pracy. Poza językiem angielskim biegle włada także językiem portugalskim.

  

Witold Basałaj jest radcą prawnym, współpracującym z Kancelarią Radców Prawnych Hałoń & Kucharski od 2014 roku. Był wiceprezesem Koła Naukowego Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, w ramach którego zorganizował i zainicjował coroczny cykl warsztatów "Akademii Podatkowej". Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie spółek osobowych i prawie obrotu gospodarczego.

 

Bartosz Baranowski  jest radcą prawnym. Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie sporów sądowych a także w prawie kontraktów.

ZAUFALI NAM