Rozliczenie VAT przy nabyciu telefonów, tabletów i komputerów przenośnych

Od 1 lipca 2015 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o VAT, nakładające obowiązek rozliczenia VAT należnego od nabycia telefonów, tabletów i komputerów przenośnych na nabywcę (w ramach tzw. odwrotnego obciążenia).

Mechanizm ten będzie miał zastosowanie do transakcji nabycia tego rodzaju sprzętu pomiędzy podatnikami VAT, jeśli wartość takiej transakcji przekroczy 20.000 złotych netto. Należy przy tym zwrócić uwagę, że kilka, następujących po sobie transakcji, z których każda będzie miała niższą wartość niż wskazany próg, będzie mogło zostać potraktowanych jako jedno nabycie, jeśli organ podatkowy wykaże, że mamy do czynienia z jednolitą gospodarczo transakcją. W efekcie może się okazać, że próg został przekroczony.

Należy pamiętać, że jeśli dostawca wystawi nam fakturę z VAT naliczonym w sytuacji, gdy, zgodnie z ustawą, obowiązek podatkowy został przerzucony na nas jako nabywcę, nie będziemy mieli prawa do odliczenia tego podatku.

ZAUFALI NAM