Parkowanie pod domem nie pozbawia prawa do odliczenia VAT

Zapadł kolejny wyrok WSA, w którym sąd uznał, że zezwolenie pracownikom na parkowanie służbowych aut w miejscu ich zamieszkania, przy jednoczesnym wyłączeniu prywatnego użytku tych aut, nie pozbawia firmy prawa do 100% odliczenia VAT. Sąd uznał, że jeśli taki sposób parkowania samochodów wynika ze specyfiki działalności podatnika, nie ma mowy w tym przypadku o użytku prywatnym.

ZAUFALI NAM