Zatory płatnicze – powrót do dawnych rozwiązań w zakresie KUP

Z dniem 1 stycznia 2016 r. uchyleniu ulegną przepisy ustaw o podatkach dochodowych w zakresie tzw. zatorów płatniczych.

Obowiązujące do końca 2015 r. przepisy przewidują, że, co do zasady, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury, która nie zostanie uregulowana w terminie 30 dni (90 dni w pewnych wypadkach) od daty upływu terminu płatności, podatnik obowiązany jest do odpowiedniego zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o wskazaną powyżej kwotę.

Ten stosunkowo nowy mechanizm miał za zadanie zdyscyplinować przedsiębiorców, jednak w praktyce istotnie komplikował życie przedsiębiorcom, w związku z czym od 1 stycznia 2016 r. przepisy te zostaną uchylone. W konsekwencji,  niezależnie od tego, jaki termin płatności ustalą strony i kiedy zostanie dokonana zapłata , zaksięgowane faktury będą kosztem podatkowym na zasadach ogólnych.

Warto zaznaczyć, że mocą przepisów przejściowych przewiduje się, iż podatnicy, którzy przed wejściem w życie nowelizacji dokonali zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów, będą mogli, po zapłaceniu zobowiązań kontrahentowi, zwiększyć koszty uzyskania przychodów, a więc zastosują dotychczasowe reguły.

ZAUFALI NAM