Rozszerzenie obowiązku stosowania kas fiskalnych od 2015 r.

Planowane przez Ministerstwo Finansów zmiany w rozporządzeniu dotyczącym obowiązku stosowania kas fiskalnych mogą rozszerzyć ten obowiązek na transakcje, które w istocie nie są normalną sprzedażą. Projekt zmian przewiduje bowiem, że przy pomocy kas rejestrowane musiałyby być także operacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, których dzisiaj nie trzeba ewidencjonować. Dotyczyć to może w szczególności przypadków zapewniania pracownikom abonamentów medycznych czy przewozów do pracy. Jeśli projekt nie ulegnie zmianom, to firmy, które nie prowadzą sprzedaży detalicznej, ale zapewniają pracownikom tego typu świadczenia, będą musiały zainstalować kasy.

ZAUFALI NAM