Programy lojalnościowe a VAT

Funkcjonujący przez wiele lat schemat, polegający na wykorzystywaniu agencji reklamowej do nieodpłatnego przekazywania klientom różnego rodzaju nagród, przy jednoczesnym odliczaniu całości podatku naliczonego z faktur wystawianych przez agencję (zawierających także koszt nabycia nagród), odchodzi chyba do przeszłości. Po wpływem orzecznictwa TSUE polskie sądy administracyjne odchodzą od korzystnej dla podatników wykładni przepisów i kwestionują prawo do odliczenia VAT w części dotyczącej kosztu nagród. Zapadły ostatnio wyrok NSA z 26 czerwca 2014 r. (I FSK 1112/13) potwierdza tę linię.

ZAUFALI NAM