Powtarzalna działalność przeszkodą dla otrzymania interpretacji indywidualnej ?

Z zeszłotygodniowego wyroku WSA w Gdańsku zdaje się wynikać teza, iż podatnik, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje powtarzalnych czynności, nie może uzyskać indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej takich czynności, jeśli jednocześnie prowadzona jest wobec niego kontrola podatkowa lub skarbowa (albo postępowanie podatkowe). Sąd, w ślad za organami podatkowymi, przyjął, że w takiej sytuacji zastosowanie ma art. 14b par. 5 ordynacji podatkowej, zabraniający wydania interpretacji, jeśli wniosek dotyczy stanu faktycznego objętego kontrolą lub postępowaniem podatkowym. Gdyby taki pogląd został zaakceptowany w orzecznictwie, uzyskanie interpretacji przez podatników, wobec których toczy się jakiekolwiek postępowanie, byłoby bardzo utrudnione lub niemożliwe. 

Napiszemy o tym więcej po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia tego bardzo kontrowersyjnego wyroku.

ZAUFALI NAM