Pakiety medyczne i inne świadczenia pracownicze – problem z VAT

Po optymistycznym akcencie jakim był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, dotyczący nieodpłatnych świadczeń dla pracowników, przyszedł czas na niekorzystne dla podatników działania fiskusa. Minister Finansów pismem z dnia 18 września 2014 r. nr PT8/033/86/539/PSG/14/RD84700 zmienił na niekorzyść podatników stanowisko dotyczące podatku VAT od dodatkowych świadczeń dla pracowników  (pakiety medyczne, karty multisport etc.), które do tej pory były opodatkowane VAT od ceny jaką płacił za nie pracownik.  Cena ta była zazwyczaj dużo niższa od ceny rynkowej danego świadczenia. Minister zmieniając interpretację indywidualną stwierdził, że w przypadku świadczeń dla pracowników VAT powinien być naliczony od ceny rynkowej danego świadczenia. Takie podejście może mieć poważne konsekwencje, biorąc pod uwagę możliwość skorygowania przez organy podatkowe podatku za 5 lat wstecz.

ZAUFALI NAM