Odliczenie VAT od najmu miejsca parkingowego

Zgodnie z ustawą o VAT, podatek naliczony związany z użytkowaniem samochodów nie służących wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, podlega odliczeniu tylko w 50%.

Fiskus uznaje, że wydatkami, które podlegają takim ograniczeniom są także na przykład opłaty z tytułu wynajmu miejsc parkingowych. Ale nie zawsze. Otóż ograniczenie takie ma zastosowanie tylko wówczas, gdy miejsce parkingowe przypisane jest do konkretnego samochodu, który podlega wspomnianym ograniczeniom. Jeżeli jednak wydatki na najem takich miejsc są ponoszone w konsekwencji wynajmu pomieszczeń biurowych a wynajmowane miejsca nie są ściśle związane z żadnymi konkretnymi samochodami - są przeznaczone dla samochodów należących do podatnika, ale też jego klientów – wówczas ograniczenie to nie ma zastosowania. Pogląd taki został potwierdzony w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 lutego 2015 r. (sygn. IPPP1/443-1377/14-2/AP).

ZAUFALI NAM