Koszty używania aut firmowych

W wydanej niedawno interpretacji indywidualnej Izba Skarbowa w Bydgoszczy uznała, że koszty związane z używaniem auta firmowego (amortyzacja, raty leansingowe, naprawy, przeglądy) są w całości kosztami uzyskania przychodu także wówczas, gdy auto takie jest udostępniane pracownikowi do użytku prywatnego (odpłatnie lub nieodpłatnie). Nieco inaczej wygląda sprawa kosztów paliwa, które, zdaniem Izby Skarbowej, podlegają odliczeniu w całości tylko wówczas, gdy wartość paliwa związanego z użytkiem prywatnym zostanie jednocześnie uznana za przychód pracownika.

Takie stanowisko jest pozytywnym zaskoczeniem, gdyż dotychczas w wydawanych interpretacjach bardzo często prezentowany był pogląd, iż w przypadku używania auta także dla celów prywanych, ta część wydatków, która związana jest z użytkiem prywatnym, nie stanowi kosztu podatkowego. Interpretacje takie sprawiały podatnikom nielada kłopot, gdyż nie bardzo było wiadomo, jak dokonać takiego podziału kosztów.

ZAUFALI NAM