Koszty sądowe nie są wliczane do kosztów inwestycji

W wydanej kilka dni temu interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy potwierdził, że koszty sądowe związane z dochodzeniem roszczeń od wykonawców inwestycji prowadzonej przez podatnika nie są zaliczane do wartości początkowej środków trwałych. Oznacza, że są to koszty pośrednie, rozliczane w momencie ich poniesienia.

ZAUFALI NAM