Koszty przy sprzedaży wierzytelności

W prowadzonej przez naszą Kancelarię sprawie, WSA w Gdańsku wydał bardzo korzystny dla podatników wyrok dotyczący rozpoznawania kosztów uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży wierzytelności. Sąd uznał, że kosztem tym jest wartość nominalna zbywanej wierzytelności i to niezależnie od jej charakteru (także wierzytelność o zapłatę odsetek). Wyrok ten jest kolejnym już pozywynym rozstrzygnięciem sądowym w tej kwestii a zastosowanie przyjętej w nim wykładni daje duże możliwości w zakresie optymalizacji podatkowej. 

ZAUFALI NAM