Korzystny wyrok w sprawie odliczenia 100% VAT związanego z samochodami

W dniu 20 stycznia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał korzystny dla podatników wyrok (sygn. I SA/Kr 1834/14) dotyczący odliczania VAT od wydatków związanych z samochodem osobowym.

We wniosku o interpretację spółka zadała pytanie, czy może odliczać 100% VAT od zakupu i eksploatacji samochodów osobowych, nawet jeśli pracownik teoretycznie może wykorzystać samochód do celów prywatnych, pomimo, że jest to wyraźnie zabronione w wewnętrznych regulacjach spółki. Organy podatkowe udzieliły negatywnej odpowiedzi i spółka w efekcie zaskarżyła interpretację do Sądu.

Sąd natomiast uznał, że w przypadku, gdy samochód oddany jest do dyspozycji pracownikowi, zawsze będzie istniała możliwość  wykorzystania samochodu do celów innych niż służbowe, niemniej jednak nie pozbawia to podatnika prawa do odliczenia 100% VAT od wydatków związanych z tym samochodem.

Być może opisywany wyrok zapoczątkuje korzystną dla podatników linię orzeczniczą, należy jednak zauważyć, że jest nieprawomocny.

ZAUFALI NAM