Karty paliwowe - ciąg dalszy

W lipcu tego roku pisaliśmy o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. I FSK 803/13), który wprowadził niepokój wśród podatników w związku z zakwestionowaniem przez Sąd prawa do odliczenia VAT od paliwa zakupionego za pomocą kart paliwowych. W wyroku tym sąd uznał, że w sytuacji, gdy podatnik nabywa paliwo na stacji benzynowej korzystając z kart paliwowych, nie posiada z tego tytułu prawa do odliczenia VAT, bo nabywa w istocie usługę finansową (zwolnioną, bez prawa do odliczenia podatku).

Tymczasem w wyroku z dnia 15 października 2014 r. (sygn. I FSK 1478/13) NSA uznał, że analizując transakcje pomiędzy wystawcą kart paliwowych a klientem zbadać należy, jaki był zasadniczy cel nabycia karty - czy celem tym było ułatwienie w tankowaniu paliwa i rozliczeniach z tym związanych czy też samo tankowanie (nabycie) paliwa. W pierwszym przypadku mielibyśmy do czynienia z usługą a w drugim z dostawą łańcuchową. 

Wyrok ten potwierdza naszą wcześniejszą tezę, że dla skutków podatkowych tego rodzaju transakcji kluczowego znaczenia nabiera treść umowy pomiędzy wystawcą karty a klientem.

ZAUFALI NAM