Dochodzenie podatku na drodze procesu cywilnego

Wczoraj Sąd Najwyższy wydał postanowienie (sygn. III CZP 64/14), w którym uznał, że organy podatkowe mogą dochodzić od podatnika zwrotu niesłusznie zwróconej im nadpłaty podatku na drodze powództwa cywilnego. Oznacza to, że pomimo przedawnienia zobowiązania na gruncie Ordynacji podatkowej (5 lat od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku), fiskus ma nadal możliwość dochodzenia od podatnika kwoty podatku (jako nienależnego świadczenia), o ile nie upłynął 10-letni okres przedawnienia przewidziany w kodeksie cywilnym.

Orzeczenie to może mieć niebagatelne znaczenie także dla roszczeń skierowanych w drugą stronę - wobec organów podatkowych. Otwiera ono bowiem potencjalną możliwość odzyskania od fiskusa podatku, który został wpłacony pomimo braku obowiążku podatkowego. Przykładem może być podatek od nieruchomości przez lata wpłacany przez dzierżawców nieruchomości, wobec których ostatecznie uznano, że nie są podatnikami. Mogą oni teraz próbować odzyskać podatek nie za 5, lecz za 10 lat wstecz.

ZAUFALI NAM