Bonus a faktura VAT

Zagadnienie dokumentowania i fakturowania premii od wartości zakupów przez lata budziło kontrowersje. W 2012 r. NSA wydał uchwałę, w której uznał, że wypłata kontrahentowi bonusu z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowego opłacania należności jest zmniejszeniem pierwotnej ceny sprzedaży. Dokumentowana więc powinna być korektą faktur i prowadzić do korekt deklaracji. Nie zawsze jednak ten sposób postępowania będzie miał zastosowanie. Jeśli bonus przyznawany jest nie bezpośredniemu nabywcy naszych towarów, lecz np. kolejnemu uczestnikowi łańcucha obrotu (np. detaliście), wówczas dokumentowany powinien być notą. Nie ma podstaw ani do wystawiania faktury (bo nie ma usługi) ani do korygowania faktur wystawionych na rzecz bezpośrednich odbiorców (bo ich bonus nie dotyczy).

ZAUFALI NAM